ladder

De Keuring NEN 2484 trappen en ladders is de norm waaronder draagbaar klimmateriaal wordt uitgevoerd ondersteund door het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. Dit wordt gerealiseerd door een visuele keuring. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een checklist om alle relevante onderdelen na te lopen. Zowel op de bouwplaats, alsook in het gewone huis- tuin- en keukengebruik zijn ladders en trappen de bron van vele ongevallen. Gebrek aan kennis van het juiste gebruik van het klimmaterieel en verkeerde werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen.

Wordt het ongeval veroorzaakt door het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel.
Door het regelmatig laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u ‘veilige’ arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van ladders en trappen worden door de Keurmeester uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Keuren en repareren ladders, trappen en rolsteigers.

Professionele klimmaterialen als ladders, trappen en rolsteigers dienen wettelijk minimaal een keer per jaar te worden geïnspecteerd. Wij beschikken over eigen gecertificeerde keurmeesters die gerechtigd zijn vrijwel alle merken klimmaterialen te inspecteren en te repareren. Met een jaarlijkse inspectie voldoet u aan de minimaal gestelde eisen.

Keuren en reparatie klimmaterialen op locatie

Het periodiek inspecteren en repareren van uw klimmaterialen kan bij ETB Monty’s B.V. plaatsvinden, maar ook op locatie. Onze keurmeesters beschikken over alle materialen om ook op locatie vrijwel alle benodigde reparaties aan ladders, trappen of rolsteigers uit te voeren.

Officieel inspectierapport klimmaterialen

Na de inspectie of reparatie krijgt u een officieel inspectierapport en wordt elk geïnspecteerd product van een inspectiesticker voorzien. Zo is altijd duidelijk wanneer een ladder, trap of rolsteiger voor het laatst is gekeurd.

Omdat klimmaterialen jaarlijks gekeurd dienen te worden ontvangt u elk jaar automatisch een reminder van de keurmeester. Zo bent u ervan verzekerd dat uw klimmaterialen altijd aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen.

Meer weten over de mogelijkheden om uw klimmaterialen periodiek te laten keuren?
Neem dan contact op met ons op 0181-403555 of stuur een mail naar info@totaalverhuur.com.